Nieuws

29-4-2021

Premiezoeker

Ga je je woning renoveren of verbouwen? Wil je een woning huren of verhuren, of een woning of bouwgrond aankopen? Voor een overzicht van beschikbare premies op federaal, gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau kan je terecht op www.premiezoeker.be. De website steekt sinds kort in een nieuw kleedje.
2-2-2021

Meeneembaarheid verhoogd

Wie zijn woning inruilt voor een nieuwe gezinswoning, kan onder bepaalde voorwaarden het verkooprecht ('registratierechten') dat op de eerste aankoop werd betaald 'meenemen' en het aftrekken van de belasting op de jongste aankoop. Voortaan kan dat tot maximaal 13.000 euro. Het maximaal bedrag voor de meeneembaarheid lag lange tijd vast op 12.500 euro, maar wordt nu voor het eerst geïndexeerd. Dat liet de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) vorige week weten (BS 25 januari).
--

Coronamaatregelen

Vanaf 13 februari 2021 zijn plaatsbezoeken in aanwezigheid van een vastgoedmakelaar opnieuw mogelijk. Dit moet evident gebeuren met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Hierbij dient het sectorprotocol strikt nageleefd te worden. Het protocol werd op 11 februari 2021 gevalideerd door de bevoegde ministers.